درباره آدورامین

  • اتل طبیعی : پماد ادورامین به دلیل خواص چسبندگی که دارد مانند یک اتل عمل می کند و کمر یا قسمت گردن را محکم می گیرد و اتل میکند.
  • افزایش گردش خون : به دلیل طبع گرم این پماد و با ترکیب ویژگی اول، هنگام استفاده از پماد گردش خون را در ناحیه اسیب دیده را افزایش می دهد. یکی از کارهای که فیزیوتراپیزست ها، ماسورها یا طب های فشاری انجام می دهند این است که با ابزار یا ماساژی که در ناحیه اسیب دیده انجام می هند این است که منجر به افزایش گردش خون در ناحیه اسیب دیده شده و به مرور سبب ترمیم دیسک می شود که آدورامین به صورت طبیعی این فراید رو انجام می دهد و در نهایت با ترکیب این دو ویژگی باعث ترمیم اسیب دیدکی دیسک کمر می شود.
  • این محصول کاملا طبعی بوده و شیوه استقاده آن موضعی است و مخصوص تسکین و درمان عارضه های بیزون زدکی دیسک کمر و گردن،  تنگی کانال نخاعی و سرخوردکی مهره ها ست. دوره درمان حدود یک ماه است